Casino-Arena | Bet-Arena | Fight-Live | Play-Arena
  od HAAANZ
 čtv 2. kvě 2019 23:26:26
Omaha Pot Limit[/i] - $0.50/$1.00 - 6 players

UTG: $42.39 (42 bb)
MP: $412.42 (412 bb)
CO: $173.01 (173 bb)
BU (Hero): $115.18 (115 bb)
SB: $608.59 (609 bb)
BB: $100.00 (100 bb)

Pre-Flop: ($1.50) Hero is BTN with A:club: 6:diamond: 7:diamond: Q:spade:
3 players fold, Hero raises to $3.50, 1 fold, BB calls $2.50

Flop: ($7.50) 7:spade: 4:diamond: 5:diamond: (2 players)
BB checks, Hero checks

Flop, kde budeme betovat většinu našich nut straightů, většinu setů, většinu nut flush draw a z blafů většinu nut flush draw blockerů a straight blockerů (88,66,33). Checkujeme back hlavně 2nd straight, nižší flush draw, top páry a zbylý trash.

V našem případě handu checkujeme back. Handa, která má showdown value (SDV), nechceme dostat check/raise a na pohodu realizujeme equity. Je to non-nutted handa a nechceme budovat velký pot.

Pokud bychom měli handu jako 7:club: A:spade: 6:diamond: K:diamond: , tak už máme dostatečně silnou flush-draw a s takovou handou chceme budovat pot vs BB range.